Det är viktigt att synas!

En viktig kunskap att lära ut är att man ska visa var man är om man gått vilse. Här finns tre bra och enkla övningar man kan göra på övernattningen eller mötet:

STOPSIGNAL ÖVER STIG
Det man letar efter när man går eftersök är saker som sticker ut från det vanliga. Om du har en stig i närheten av ditt tillhåll är det bra att göra enkla stoppsignaler över den. En internationell signal för fara eller varning är tre av någonting. Dra tre streck över stigen, lägg tre trädgrenar, lägg stenar, kottar, bygg snövallar, etc.

HELIKOPTERSIGNAL
När man letar efter en vilsegången person använder man ofta helikopter. Från luften syns allt som sticker ut från landskapet. En enkel helikoptersignal som syns från långt håll är ett stort kryss – minst 2 x 2 meter i storlek. Yngre barn har ibland svårt att förstå hur mycket två meter är. Låt barnen då göra en signal som är dubbelt så stor som dom själva. Glöm inte att riva signalen efter er. Enligt internationella regler är flygplan tvungna att rapportera signaler.

KLÄ EN GRAN
För att tydligt visa var man är, kan man lära barnen att ”klä en gran”. Använd dig av skräp, papper, reflexer, mm som du hittar. Häng upp sakerna i trädet. På detta sätt syns det tydligt var du befinner dig