Meny Stäng

Vatten

Allt levande på jorden måste ha vatten. Vår kropp består till c:a 70% av vatten och vi förlorar hela tiden vätska genom att vi kissar, andas och svettas. Vi måste därför fylla på våra vattenreserver. 

Redan några få procents vätskebrist leder till försämrat allmäntillstånd, slöhet och dålig koncentration. Under normal ansträngning måste vi tillföra kroppen 2 – 3 liter vatten per dygn. Om du vandrar eller anstränger dig hårt, måste du tillföra kroppen ännu mer vatten. 

Var finner vi användbart vatten?

Vi är lyckligt lottade i Sverige eftersom en stor del av våra vattendrag innehåller drickbart vatten. För att hitta vatten kan man gå upp på en höjd och leta efter förändringar i landskapet, t ex dalgångar eller fördjupningar. Du kan också få ledtrådar genom växter (lövträd trivs bäst i fuktiga områden). Du kan följa djurstigar eller att leta vid myrstackar. Vatten från mossar går ofta att använda. Även på skärgårdsöar går det ofta att hitta vattensamlingar i bergsskrevor.

Under vintern kan man hugga en vak, smälta is eller i sista hand smälta snö. Tänk på att gräva minst 40 cm ner i snötäcket för att få renast snö. Isen ger dig dock nästan dubbla mängden vatten i förhållande till snö. Rena alltid ditt vatten även om du smälter is – du har inte råd att bli magsjuk. Undvik att dricka kallt vatten i en överlevnadssituation – magen har svårt att ta emot vattnet och det finns risk för att du får magproblem.

 

Drickbart vatten

När vi pratar om vätska i en överlevnadssituation, menar vi alltid rent vatten. Förorenat vatten kan förorsaka svåra sjukdomar och stora problem. Kaffe, te på och alkohol är vätskedrivande och bör undvikas. Du ska aldrig dricka bräckt eller salt vatten, även mindre mängder kommer orsaka livsfarliga problem med uttorkning.

Här kan du lära dig mer om hur du renar vatten