Meny Stäng

Elden

Med stöd från arkeologiska fynd kan vi säga att människan har använt elden under kontrollerade former i nästan 800 000 år. Det finns fynd som kan tolkas som att elden använts ännu längre tid, men dessa uppgifter är mer osäkra. Elden har med andra ord varit viktig för människan under väldigt lång tid. Elden ger oss möjlighet att hålla oss torra och varma, vi kan laga mat, rena vatten och elden ger oss också en plats att samlas kring.

I en överlevnadssituation är konsten att göra upp eld en av de kanske viktigaste kunskaperna vi behöver ha med oss. Kunskap, träning och några viktiga utrustningsdetaljer hjälper oss att likt våra förfäder använda elden.