Skogen

Här i skogen kan du hitta mycket användbart. Du kan också söka skydd från de tre stora fienderna: Vind, regn och kyla. Om du tittar här nedanför så finns det några ätliga växter som du kan ha nytta av.

  • Gran
  • Tall
  • Stensöta
  • Blåbär
  • Björk