Det finns ju mobiltelefon?

I Sverige rapporteras varje år omkring 7 000 personer som försvunna. Av dessa är nästan 2 000 barn. Det betyder att fem barn varje dag försvinner. Tre barn försvinner i stadsmiljö och två barn i skogen. Dessa siffror gäller de fall där man ringt polisen så det finns en risk att mörkertalet av efterforskningsfall kan vara stort.

Siffrorna låter kanske inte alarmerande. Men om du tänker dig in i det enskilda barnets upplevelse är det inte svårt att komma underfund med att varje barn som går vilse är ett för mycket.

I takt med att vi blir mer bekväma och förlitar oss på teknik och utrustning – ökar också vår sårbarhet när det inte fungerar. Vi blir ställda och i värsta fall handlingsförlamade och/eller panikslagna.

Det bästa med mycket av överlevnadskunskapen är att det dessutom är roligt, spännande och utvecklande att lära sig. Det är kunskap som du måste klämma, känna och prova för att förstå och lära dig.