Överlevnadssituationen

Hur och varför uppstår en överlevnadssituation?
Det vanligaste svaret på den frågan är på grund av dålig eller utebliven planering. Olyckor och naturkatastrofer inträffar och leder till stora krissituationer, men det är mycket vanligare att man går vilse i skogen med bristande planering av turen.

Vem överlever?
Forskning och studier vid katastrofer och olyckor visar att tre egenskaper är avgörande för dina förutsättningar

  • Vilja att överleva
  • Erfarenhet om hur du själv reagerar i en överlevnadssituation
  • Kunskap om överlevnadsteknik

Förslag på aktiviteter:

Vad är rädsla?

Vi går i cirklar