Meny Stäng

Friluftsledarkurs Överlevnad

Friluftsledarkurs Överlevnad vill ge en utvecklande och utmanande upplevelse till dig som vill ta nästa steg med ditt friluftsliv och ditt ledarskap, både som individ och som scoutledare!

 • Kursvecka 22-29 juli 2023
 • Kopparbo i Dalarna
 • Examination 22-24 sept.
 • Kursavgift 3 400 kr
 • Anmälan är öppen!

Målet med kursen är att ge deltagaren kunskaper och verktyg för att som scoutledare ska kunna arrangera egna överlevnadsprogram för olika åldrar. Målet är också att ge deltagaren som individ kunskaper och självförtroende att hantera utmanande situationer i friluftslivet med ett minimum av utrustning, både själv och som ledare.

Tallbarrsté tillagas över elden

Kursbeskrivning:

Kursen består av tre delmoment uppdelade på två obligatoriska kurstillfällen:

 • Utbildning i överlevnad och friluftssäkerhet
 • En praktisk överlevnadsövning
 • Examination (genomförande av hajk/läger för andra)

För att gå kursen ska du vara minst 18 år och vilja dela med dig av dina erfarenheter till andra scouter.  Vår målsättning är att du inte bara ska komma från kursen med en uppsättning färdigheter, utan också att ge dig en upplevelse utöver det vanliga som inspiration i ditt vidare scoutliv!

Kursen kräver inga specifika förkunskaper, men vi förutsätter att du är motiverad och har grundläggande friluftsvana.

Vi tillämpar upplevelsebaserad inlärning och jobbar i patruller. Vi bor och verkar utomhus under hela kursen.

 • Kunskapsdelen av kursen är upplagd som en ”vanlig” scoutkurs där vi bor på en fast lägerplats och går igenom teoretiska och praktiska moment, men också förstås har ceremonier, samvaro och annat som hör till scouting.
 • Övningsdelen sker med ett minimum av utrustning och är planerad för att under säkra former ge deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper och även ge en personlig och gruppbaserad utmaning, både fysisk men framförallt mentalt.
 • Den avslutande examinationsdelen låter deltagarna i team planera och hålla överlevnadsprogram  för en grupp scouter i äventyrar- och utmanaråldern