Säker(hets) planering

 

Enligt National Encyklopedin är en risk sannolikheten för att en specificerad omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse. Småbarn skadar sig oftast i hemmet medan äldre barn som börjat skolan skadar sig utomhus, på lekplatser, sport- och idrottsanläggningar och i trafiken. Det är relativt få barn i Sverige som dör på grund av olycksfall (källa Vårdguiden).

 

Vi har under många år arrangerat workshops där vi hjälper scoutkårer, distrikt eller lägerkommittéer att arbeta med egna handlingsplaner och checklistor. Maila oss om du är intresserad av en sådan kurs.

 

Vi arbetar utifrån ett verktyg vi kallar Redo med RAB (Riskmedvetenhet Ansvar Beredskap)

 

  

 

Kontakta oss

 

Copyright Scouternas Överlevnads Kurs 2009
Denna sida är skyddad genom upphovsrätten. Om du gör skolarbete - hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna med bilder och tips

 

 

 

 

Innehåll

 

Säker(hets) planering

Riskmedvetenhet

Riskinventering

Riskbedömning

Ansvarsfördelning

Beredskap

 

Överlevnadssituationen

Psykologi

STOP-Regeln

Farliga fiender

 

Vatten

Var finner jag användbart vatten?

Vattenrening

 

Mat

Enkel näringslära

Ätliga växter

Grävkäppen

Tillagning

 

Värme

Värmetjuvarna

Eldteknik

Nödbivack

 

Egenvård

Hygien

Första hjälpen

Skogens apotek

 

Utrustning

Mu-saker

Nödasken

 

Orientering

Grundläggande

Primitiv orientering

 

Nödsignaler

Färdmeddelande

Elden

Raketer och bloss

 

Övrigt

Eftersök

Barnöverlevnad

Vid övning

Boktipset

Länkbibliotek

Överlevnadstestet

 

Vill du veta mer om överlevnad?

 

Blogga med Robinsson Cruse

 

 

 

 

Scouternas Överlevnads Kurs