Om våra kurser

 

 

Beställningskurser

Vi har oftast inga fasta kurser. Vi arbetar istället med beställningskurser. En beställningskurs betyder att om ni är några scoutledare eller seniorscouter som är intresserade av vårt kursutbud, kommer vi överrens om tillfälle, plats och innehåll.

 

Kursavgifter

Inom scouterna är våra kurser alltid till självkostnadspris. Vi tar inte något arvode. Lite pengar för kursmaterial, resor och en eller annan planeringslunch. För kurser utanför scouterna - kan vi alltid hitta andra lösningar.

 

Kursadministration

Vi samarbetar med Roslagens Scoutdistrikt, som kan sköta all administration, om ni vill det. När det gäller Gula knuten överlevnad, administreras den av Svenska scoutförbundet.

 

Ålder

Vi kan alltid anpassa vårt program. För dom lite längre utbildningarna är minimiålder 16 år.

 

Samarbetpartners

Vi vill tacka Light My Fire som skänkt oss eldstål, Cederroths som utrustat oss med förband för övning samt förbandsväskor och www.livraddning.com som hjälper oss med kursmaterial och hemsida. För att ha koll på datum, dokument och projekt använder vi ProjectCompanion, tack för det!

 

Kursteam

Vi är fem scoutledare i vårt kursteam. Vi håller oftast kurser parvis. Ibland är vi alla om det behövs. Någon enstaka gång föreläser vi ensamma.

 

På bilden till vänster ser du Erik, Gillis, Sara, Robban och Jonas. På bilden till höger ser du hur mycket vi gillar varandra i kursteamet... Ps Visst har vi snygga jackor?

 

 

  

 

Kontakta oss

 

 

 

 

Kursutbud

 

Grundkurs i överelvnad
En fredag - söndag kurs enligt

scoutmottot "Learning by doing"

 

Livräddning
L-ABC kurs med kunskap

för att rädda liv vid olyckor.

Innehåller även HLR.

 

Säker planering

Hur planerar man säkert?

Vi tar fram riskinventering och

beredskapsplan för kåren eller

arrangemanget.

 

Barnöverlevnad

Vi lär ut grunderna för hur du kan lära ut överlevnadsteknik, till yngre scouter.

 

Gula knuten överlevnad 2012
En vecka med säkerhet, överlevnad, läger och scouting...

 

 

Jag vet vad du gör nästa sommar...

...om du vågar!

Gula Knuten överlevnad 2012

Scouternas Överlevnads Kurs